Ủy ban Kiểm tra Trung ương k.ỷ lu.ật c.ảnh c.áo Trung tướng Trình Văn Thống

11/01/2020 10:12 sáng

UBKTTƯ x.á.c định, Trung tướng Thống đã tha.m m.ưu cho lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạ.m pha’p lu.ật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Từ ngày 28 đến 30/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Căn cứ quy định của Đảng về x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đảng viên, UBKT Trung ương quyê’t định thi hành k.ỷ lu.ật Trung tướng Trình Văn Thống bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xá.c định, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Trung tướng Thống đã th.am mư.u cho lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi ph.ạ.m pha’p luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tr.a Trung ương đã thi hà.nh k.ỷ lu.ật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về các vi ph.ạ.m đã được kết lu.ận tại kỳ họp 39 của UBKT Trung ương.

Ông Bùi Ngọc Bảo.

Cụ thể, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi ph.ạ.m; căn cứ quy định của Đảng về x.ử lý kỷ lu.ật t.ổ ch.ức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành k.ỷ luật ông Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn; Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành k.ỷ l.u.ậ.t Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015.

UBKT Trung ương quyê’t định thi hành k.ỷ lu.ật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore; Cảnh cáo đối với ông Trần Văn Thịnh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc; Khiển trá.ch đối với ông Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ

Tin Liên Quan