Tướng Phan Anh Minh: ‘50% vụ buôn lậu có bóng dáng hải quan’

28/05/2020 12:44 chiều

Phó giám đốc Công an TP HCM cho rằng, lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ tha.m nh.ũ.ng cao nhất, 50% vụ bu.ôn l.ậu trên địa bàn “có bóng dáng của nh.ân vi.ên hải quan”.

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, ch.ố.n.g th.a.m nh.ũ.ng, lãng phí năm 2015 do Thành ủy TP HCM t.ổ ch.ức chiều 8/3, với tư cách là người va ch.ạm á.n tha.m nh.ũng nhiều nhất trong lự.c lư.ợ.ng công an thành phố, thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an thành phố cho rằng phát hiện ch.ố.ng th.a.m nh.ũ.ng không thể nói ít hay nhiều.

“Sự đánh giá đó là cảm tính và phỏng đoán, bản chất á.n tha.m nhũ.ng là án tiềm ẩ.n, những bản á.n nào đi.ều tr.a được 80% là thành công ngoài mong đợi”, ông Minh nói và nhận định những á.n th.a.m n.h.ũng sau thường thi.ệ.t h.ại lớn hơn vụ trước, thậm chí lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, khả năng phát hiện rất chậm. Có những hành vi xảy ra 3 năm, có khi 5, 10 năm mới phát hiện nên việc thu hồi tài sản rất khó, tẩ.u tá.n tài sản k.i.nh kh.ủ.ng.

Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP HCM. Ảnh: H.C

Theo tướng Minh, phòng chố.n.g th.am nh.ũ.ng hiện nay chưa đạt yêu cầu. Ban Nội chính Thành ủy yêu cầu Công an thành phố giải trình vì sao á.n tha.m nhũ.ng do Công an thành phố phát hiện qua trinh s.át ít. “Tôi xin nói thẳng không phải ít mà là không có vì chúng tôi phải chấp hành Chỉ thị 15. Hầu hết đối tượng gây ra hà.nh vi th.a.m nhũng từ đảng viên, mà công an không được t.ổ ch.ức tr.inh s.át đảng viên. Do đó, các á.n th.am nhũ.ng do Công an thành phố phát hiện phải thông qua các vụ á.n kinh tế khác”, ông Minh thẳng thắ.n.

Phó giám đốc Công an thành phố cũng cho hay, những giải phá.p hiện nay chưa đủ ngăn ngừa t.ha.m nh.ũ.ng. Một số biện p.háp là ả.o, ví dụ như việc k.ê k.h.ai tài sản. Ông dẫn chứng từ cơ qu.an mình có hơn 1/3 cán bộ, cô.ng ch.ức phải k.ê kh.ai tài sả.n “nhưng làm xong là đú.t vào n.găn t.ủ cấ.t”, có đúng không, hợp lý không thì không ai biết.

“Phải dần công kh.ai minh bạ.ch, cấp cán bộ quản lý phải có kết luận k.ê kh.ai hàng năm có phù hợp hay không, nếu có những bất hợp lý phải yêu cầu bổ sung nguồn gốc, thu nhập… thậm chí phải có chế tài, x.ử lý”, ông Minh đề nghị và cho rằng việc kê khai tài sản phải đảm bảo là dự liệu để phòng ch.ố.ng th.a.m. n.hũ.ng chứ bản k.ê kh.ai để hộc bàn không có ý nghĩa gì cả.

Theo tướng Minh, hiện có 5 lĩnh vực có ng.u.y cơ phát sinh tiê.u c.ực lớn, trong đó đứng đầu là lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, 50% vụ bu.ôn lậ.u tại thành phố đằng sau là bóng dáng của nhân viên hải quan. Ngành tài chính ngân hàng cũng đang tiềm ẩn một số vụ á.n có thể kh.ởi t.ố, vấn đề còn lại là lượn.g giá tác động của nó đối với ngành tài chính. “Nước ta hiện có dấ.u hiệu tư bản tài ch.ính l.ũ.ng đo.ạn, có thể lũ.ng đoạn tới một bộ phận quản lý”, ông Minh đ.á.nh giá.

Dù đã xử lý nhiều vụ á.n nhưng ông Minh cho rằng không nên tự hào, vì việc x.ử lý rất chậ.m. Trong các loại á.n bị trả đ.iề.u tr.a, điều tr.a bổ su.ng, á.n th.am nh.ũ.ng đứng đầu. Thậm chí có những vụ á.n bị điều tr.a bổ sung 3-4 lần, tỷ lệ h.ủy cũng nhiều. “Sở dĩ có tình trạng này là cán bộ tiến hành t.ố tụ.n.g ở các cấp rất thận trọng và cầu toàn khi đối đầu với người th.a.m nh.ũ.ng”, ông lý giải.

Theo ông Minh, ở thành phố còn vướng thêm là ở tò.a á.n và viện ki.ể.m sá.t cơ ch.ế ủ.y qu.yề.n công t.ố. Tức là toàn bộ quá trình đi.ề.u tr.a là của trung ươ.ng, cơ quan khác làm rồi phát chuyển về để thành ph.ố x.ử. Trong khi hồ sơ các vụ á.n đó dưới 20.000 trang là quá ít, chứ thường là vài trăm nghìn trang thì không có hội đồng xét x.ử nào có thể nghiên c.ứu trong 2 tháng để đưa ra xét xử.

“Chính việc x.ử lý chậm và lâu như vậy đem lại h.ậu q.uả sự chờ đợi và lòng tin của nhân dân, thậm chí người ta nghi ngờ vì sao quá lâu mới x.ử, xử rồi hủy á.n, hay khả năng x.ử lần sau nhẹ hơn lần trước. Nhiều trường hợp thành p.hố hủ.y á.n nhưng trong th.âm tâ.m của tôi là không tin, làm xói mòn lòng tin của nhân dân”, ông Minh thẳng thắn.

theo tinvtv

Tin Liên Quan